پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

عنوان: مناقصه عمومی شماره 13-400 خرید یک عدد پمپ GA-253
عنوان: مناقصه عمومی شماره 12-400 موضوع: خرید پاکت PVC پلی اتیلنی به تعداد 15000 عدد ( پارت اول )
عنوان: آگهی مزایده فروش محصولات جانبی شماره یک 1400/01
عنوان: مناقصه عمومی شماره 14-400 خرید استرچ پلاستیک به مقدار 30 تن
عنوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 22130876,22130683 خرید مواد شیمیایی – Bisphenol A  جديد!
عنوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره PAS-22130961 ,PAS-22131048 خرید مواد شیمیایی  جديد!
عنوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره PAS-22131047 خرید مواد شیمیایی  جديد!
عنوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره PAS-22131073 خرید مواد شیمیایی  جديد!
عنوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره PAS-22131082 خرید مواد شیمیایی  جديد!
عنوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره PAS-22131084 و PAS-22131010 خرید مواد شیمیایی  جديد!
عنوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره PAS-22131155 خرید مواد شیمیایی – اسید فسفریک جامد  جديد!
عنوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره AD-23010576 خرید 20 عدد شیر های سه راهی تریم مونل  جديد!
عنوان: تجدید مناقصه عمومی شماره 141-99 موضوع: ساخت بویلر شماره دو قدیم ( 20 تنی )  جديد!
عنوان: مناقصه عمومی شماره 15-400 موضوع : اجاره ماشین آلات سنگین با راننده  جديد!


  

V5.2.0.0