پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

عنوان: فراخوان عمومی انتخاب ترخیص کار جهت واردات و صادرات شماره مناقصه 19-402
عنوان: آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره 18-402(تمدید نوبت اول) موضوع: خرید پرشر گیج به شماره سفارش 24173277
عنوان: تمدید نوبت اول آگهی مناقصه عمومی (شماره 7-402 )خرید ACTIVATED GRAPHITEمطابق با شرح کار پیوست شماره سفارشات 24110887 - 24111211
عنوان: آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 26-402 تهیه ، طبخ و سرو غذا در رستوران مجتمع پتروشیمی آبادان
عنوان: آگهــي مناقصــه عمومی دو مرحله ای شماره (25-402) موضوع : اجاره ماشین آلات سنگین با راننده
عنوان: آگهی مناقصه عمومی شماره 27-402 خرید یک عدد پمپ ( 249 )
عنوان: تمدید نوبت اول آگهی مناقصه عمومی شماره 6-402  سفارش 23012590 با موضوع ساخت هیتر EA-726
عنوان: تمدید نوبت اول آگهی مناقصه عمومی شماره 108-401  ساخت هیترهای مرحله دوم درایر واحد 700
عنوان: تمدید نوبت اول آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 17-402  ساخت UNIT COMPLETE THERMOWELL به شماره سفارش 24173065
عنوان: تمدید نوبت اول مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 22131182خرید جیوه با خلوص 99.99 %
عنوان: مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 24171015,24172427 خرید کویل 403 و 405 واحد 400
عنوان: آگهی مناقصه عمومی شماره 29-402 خرید پمپ 915 (مطابق با شرح کار ارائه شده به پیوست)  جديد!
عنوان: آگهی مناقصه عمومی شماره 28-402  خرید کنتاکتور  جديد!
عنوان: آگهی مناقصه عمومی جهت تامین تیوب برای ساخت 3 عدد اینترکولر و 2 عدد آفتر کولر واحد 200 - شرکت پتروگام اطلس اروند  جديد!


  

V5.2.0.0