پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • آب صنعتی
  • آب خنک کننده                                                  
  • آب بدون املاح
  • بخار آب 210 پوند بر اينچ مربع                                                 
  • هوای فشرده                                                                   
  • هوای ابزار دقيق                                                        
  • گاز خنثی           


V5.2.0.0