• ساعت : ۸:۳:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ 
بازدید میدانی مدیرعامل و مدیران شركت از روند پیشرفت پروژه بازسازی واحد 600

امتیاز :  ۲.۶۷ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    V5.2.0.0