• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ 
بازدید میدانی مدیرعامل و مدیران شركت از روند پیشرفت پروژه بازسازی واحد 600

امتیاز :  ۲.۶۷ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0