• ساعت : ۱۶:۶:۱۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ 
شركت در آیین نماز جمعه و محكومیت ترور سردار قاسم سلیمانی

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.2.0.0