• ساعت : ۸:۳۹:۵۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ 
حضور مدیران و كاركنان شركت پتروشیمی آبادان در راهپیمایی با شكوه حماسه 9 دی 1398

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.2.0.0