• ساعت : ۱۰:۵۴:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ 
مراسم تودیع و معارفه جناب آقای عبدالحسین قادری به عنوان سرپرست شركت پولیكا نوین

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.2.0.0