• ساعت : ۱۴:۴:۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ 
حضوربا شكوه مدیران و كاركنان شركت پتروشیمی آبادان در راهپیمایی حمایت از امنیت ملی و اقتدار كشوری

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.2.0.0