• تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ 
  • تعداد بازدید : 411
    /  4
انجام مانور ایمنی و آتش نشانی در پتروشیمی آبادان

مانور عملیاتی با هدف بررسی عملکرد تیم ایمنی و آتش نشانی و نیز سیستم اطفاء حریق در هنگام حادثه و آتش سوزی در روز چهارشنبه 1399/02/24 با موفقیت انجام شد.

 به گزارش روابط عمومی پتروشیمی آبادان در این مانور‌ موفقیت آمیز که با هدف بررسی عملکرد تیم آتش نشانی در هنگام حادثه و آتش سوزی در واحد   600 انجام شد، واحد‌های عملیاتی آتش نشانی به اجرای انجام عملیات اطفا حریق و نجات پرداختند.
طی این عملیات مدیرعامل محترم تاپیکو جناب آقای مهندس مخدومی و همچنین مدیرعامل پتروشیمی آبادان مهندس علوی نیز حضور داشتند و از نزدیک بر نحوه انجام مانور نظارت نمودند.
این مانور مطابق با برنامه زمانبندی جهت بررسی آمادگی، حفظ و ارتقا مهارت های نیرو های آتش نشانی ، فوریتهای پزشکی و حراست اجرا شد و واحدهای عملیاتی آتش نشانی، حراست و بهره برداری و فوریت های پزشکی به اجرای انجام عملیات اطفاحریق پرداختند.
پس از اجرای مانور بلافاصله واحد فرماندهی عملیات ایمنی و اتش نشانی اقدام به مشخص کردن نقاط قوت و ضعف احتمالی نمودند و ضمن بررسی موارد، دستور العمل و موارد مهمی که در جهت ارتقا و بهبود واحد‌های عملیات مورد نیاز بود بررسی و آماده اجرا شد.
با توجه به بازخورد مناسبی که از نحوه عملیات مانور اطفا حریق دریافت شد، واحد ایمنی و آتش نشانی در انجام وظایف محوله خود بیش از پیش بر انجام این دست مانور‌ها و کسب هر چه بیشتر آمادگی در شرایط اضطراری تاکید کرد.

روابط عمومی پتروشیمی آبادان
 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.2.0.0