محوطه سازی کولینگ و RO جدید


این پروژه در دو فاز انجام می شود . فاز اول محوطه سازی کولینگ جدید و RO جدید می باشد که در حال حاضر نقشه ها و شرح کار آماده شده و در مرحله تعیین پیمانکار است . و هزینه ای بالغ بر سه میلیارد ریال در بر دارد . و با این پروژه علاوه بر سامان دهی منطقه مذکور ، ایجاد فضای سبز و زیبا سازی نیز صورت خواهد گرفت .

در فاز دوم یعنی ایجاد بارگیری جدید و باسکول جدید در ضلع شمالی مجتمع که در حال بررسی است به تردد و رفت و آمدهای ماشین های سنگین شکل جدیدی خواهد داد و از تردد بیش از حد ماشین های سنگین به مجتمع جلوگیری خواهد شد و ضریب های ایمنی و حفاظتی را بالا می برد.