ساخت کامل مخزن جدید FB-146


این مخزن به منظور ذخیره سازی EDC در نظر گرفته شده است و به عنوان یکی از مخازن استراتژیک ما محسوب می گردد . ظرفیت ذخیره سازی آن 3000 تن است و هزینه طرح در حدود مبلغی بالغ بر شش میلیارد ریال ( 6,000,000,000 ریال ) می باشد . پیشرفت پروژه در حدود 80% بوده و حد اکثر تا پایان امسال آماده بهره برداری خواهد بود . این مخزن به ما امکان ذخیره سازی بیشتر EDC و تداوم تولید را خواهد داد .