آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی آبادان

          بسمه تعالی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی آبادان سهامی عام شماره ثبت 10716 شناسه    ملی 10100430706
بدینوسیله از کلیه سهامداران ،وکیل یا قائم مقام قانونی محترم صاحبان سهم دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت10:00 صبح روز چهارشنبه 1398/03/22 در محل تهران –مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در خیابان ولیعصر ،بالاتر از جام جم ،نرسیده به تقاطع ولیعصر –چمران (چهارراه پارک وی )تشکیل می گردد،حضور بهم رسانید.
 
دستـور جـلسه :
1-استماع گزارش هیات مدیره وبازرس قانونی شرکت
2-بررسی وتصویب صورت های مالی سال 1397
3-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی وعلی البدل
4-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت
5- انتخاب اعضای هیات مدیره
6- سایر موارد که در حدود صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
                                                                                            هیات مدیــره
                                                                              شرکت پتروشیمی آبادان(سهامی عام )

روابط عمومی شرکت پتروشیمی آبادان