کسب مقام قهرمانی تیم فوتسال شرکت پتروشیمی آبادان درمسابقات جام رمضان (تاپیکو)

کسب مقام قهرمانی تیم فوتسال شرکت پتروشیمی آبادان درمسابقات جام رمضان (تاپیکو) رابه همکاران عزیز و اعضای محترم تبریک میگوییم.

 روابط عمومی شرکت پتروشیمی آبادان