جدیت و پشتکار کارگران در پروژه بازسازی واحد 600

جدیت و پشتکار کارگران در پروژه بازسازی واحد 600 . 
کارگران شرکت پتروشیمی آبادان در گرمای شدید و طاقت فرسا و در ماه مبارک رمضان با جدیت و پشتکار همچنان در پروژه بازسازی واحد 600 مشغول به کار هستند.
 
روابط عمومی شرکت پتروشیمی آبادان