تبریک مدیر عامل محترم در سال جدید از همکاران شرکت پتروشیمی آبادان

تبریک مدیر عامل محترم در سال جدید از همکاران شرکت پتروشیمی آبادان
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی آبادان : جناب آقای مهندس علوی مدیر عامل محترم شرکت پتروشیمی آبادان در اولین روز کاری در سال جدید (1398) به همراه تنی از مدیران ارشد مجتمع جهت بازدید از روند و پیشرفت تولید در سال (رونق تولید) و تبریک سال جدید از نزدیک با کارکنان این شرکت در محل واحدهای تولیدی دیدار داشتند.
اکنون در این سال جدید وظیفه داریم در شرکت پتروشیمی آبادان نو شدن خود را همراه با نو شدن کل عناصر طبیعت به تصویر کشیم ،جا دارد از کلیه همکاران که با همت و استقامت چنین پتانسیل قابل اعتنایی را ایجاد نموده اند ،قدردانی نماییم و بدانیم که پایه ریزی و بستر سازی حاصله زحمات این عزیزان نباید نادیده انگاشته شود.
لذا بایسته و شایسته است ، که بهترین و نیکو ترین اقبال را از قادر متعال برای این بزرگواران طلب نماییم.
 
روابط عمومی شرکت پتروشیمی آبادان