بازدید دانش آموزان شهرستان خرمشهر7 اسفند 1397

 بازدید دانش آموزان شهرستان خرمشهر7 اسفند 1397
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی آبادان :جمعی از دانش آموزان دبیرستان هیأت امنایی فرهنگیان (متوسطه) شهرستان خرمشهر از شرکت پتروشیمی آبادان بازدید نمودند. سید منصور فاخر ی ؛ مدیر دبیرستان هیأت امنایی فرهنگیان (متوسطه) شهرستان خرمشهر هدف از این بازدید را آشنایی دانش آموزان این آموزشگاه با رشته های فنی این شرکت عنوان کرد و افزود: با توجه به پتانسیل های نفت و گاز و پتروشیمی استان، رشته های فنی مهندسی بیشترین کاربرد را در ایجاد شغل پایدار و کارآفرینی در آبادان خواهد داشت. مهندس جمشید مشایخی سرپرست واحدRO شرکت پتروشیمی آبادان هم در این بازدید ضمن ارائه گزارش از آخرین وضعیت پتروشیمی آبادان اظهار داشت: این شرکت ظرفیت ها و قابلیت های بالایی در حوزه صنایع پایین دستی و صادرات غیر نفتی دارد.
 
روابط عمومی شرکت پتروشیمی آبادان